Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oteplení stratosférické
epizoda vzestupu teploty vzduchu ve stratosféře polárních a subpolárních oblastí, související se změnami cirkumpolárního víru a růstem koncentrace stratosférického ozonu. Rozlišujeme náhlá stratosférická oteplení a sezónní, tzv. finální oteplení, k nimž dochází začátkem jara při zániku stratosférického cirkumpolárního víru a přechodu na letní uspořádání cirkulace ve stratosféře.
angl: stratospheric warming; slov: stratosférické oteplenie; něm: Stratosphärenerwärmung f; rus: стратосферное потепление  1993-a3
podpořila:
spolupracují: