Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sucho zemědělské
angl: agricultural drought; slov: agronomické sucho; něm: landwirtscchaftliche Dürre f; rus: агрономическая засуха  2022
podpořila:
spolupracují: