Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kontinuum absorpční
  2022
podpořila:
spolupracují: