Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zachycování vodních kapek
ve fyzice oblaků a srážek proces zachycování kapek přechlazené vody ledovými krystalky, které probíhá zejména při růstu krup a krupek. Na rozdíl od ozrnění dochází při zachycování ke ztrátě původního tvaru krystalu. K zachycování dochází v oblaku vlivem odlišné pádové rychlosti kapek a pádové rychlosti ledových krupek a krup. Probíhá při pádu ledových částic v prostředí přechlazených kapek s menší pádovou rychlostí, nebo při namrzání vodních kapek, které do oblasti růstu ledových částic dopravuje výstupný proud. V širším významu se termín zachycování používá i při vzniku ledovky, při namrzání vody na letadlech apod.
angl: water droplet accretion; slov: zachytávanie vodných kvapiek; něm: Auffangen von Wassertropfen n; rus: перехват водных капель  2022
podpořila:
spolupracují: