Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oteplování dynamické
vžité označení pro adiabatické oteplování určité hladiny nebo vrstvy atmosféry vlivem vertikálních pohybů vzduchu, zpravidla sestupnýchanticyklonách a v závětří horských hřebenů. Mechanismus dynamického oteplování lze vysvětlit adiabatickým oteplováním sestupujícího vzduchu při stabilním teplotním zvrstvení atmosféry. Viz též rovnice tendence relativní topografie, děj adiabatický, subsidence vzduchu.
angl: dynamic warming; slov: dynamické otepľovanie; něm: dynamische Erwärmung f; rus: динамическое нагревание  1993-a3
podpořila:
spolupracují: