Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

meteorologie silniční
odvětví aplikované meteorologie, které zkoumá meteorologické prvky a jevy z hlediska jejich vlivu na automobilovou dopravu, pro kterou provádí měření na silničních meteorologických stanicích a připravuje speciální předpověď počasí. Předpovídá se především stav a teplota povrchu vozovky, ovlivňované např. ledovkou, námrazou a sněžením.
angl: road weather meteorology  2022
podpořila:
spolupracují: