Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

led černý
silniční meteorologii slang. označení pro tenký průhledný druh ledovky na povrchu vozovky, který se tvoří pomalým mrznutím vody na povrchu.
angl: black ice  2022
podpořila:
spolupracují: