Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblaky horní atmosféry
oblaky vyskytující se v horních vrstvách atmosféry. Dělí se na oblaky, které se vyvíjejí ve stratosféře, a na oblaky tvořící se v mezosféře.
Ve stratosféře ve výškách přibližně mezi 15km a 30 km, ve vysokých zeměpisných šířkách obou polokoulí a během zimních měsíců se vyskytují polární stratosférické oblaky (PSC z angl. Polar Stratosféric Clouds). Lze je rozdělit podle vzhledu a chemického složení na PSC, které jsou produktem kondenzace vody a kyseliny dusičné a na ledové PSC, které se často označují jako oblaky perleťové.
V mezosféře ve výškách kolem 80 km - 85 km, blízko mezopauzy, nebo na ní, se v létě tvoří polární mezosférické oblaky, které se označují jako noční svítící oblaky nebo také jako oblaky stříbřité.
Zdrojem většiny informací, uvedených v odkazech na jednotlivé třídy oblaků horní atmosféry, je Mezinárodní atlas oblaků vydaný SMO v roce 2017.
angl: upper atmospheric clouds  2022
podpořila:
spolupracují: