Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblaky stratosférické polární obsahující kyselinu dusičnou a vodu
polární stratosférické oblaky vyskytující se v oblasti vysokých zeměpisných výšek v zimním období. Když teplota ve spodní a střední stratosféře klesá na hodnoty pod –78 °C jsou tyto PSC tvořeny trihydráty kyseliny dusičné, při poklesu pod –81 °C jde o oblaky obsahující přechlazené ternární roztoky.
PSC obsahující kyselinu dusičnou a vodu se jeví jako tenký žlutavý závoj a vzhledem k tomuto difuznímu vzhledu mohou být chybně zaměněny buď za oblaky cirrostratus nebo za vrstvu zákalu. Jsou nejlépe vidět po západu slunce nebo před jeho východem v době občanského soumraku, když Slunce je mezi přibližně 1° a 6° pod horizontem.
angl: polar stratospheric cloud with nitric acid and water  2022
podpořila:
spolupracují: