Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblaky mezosférické polární
angl: polar mesospheric clouds  2022
podpořila:
spolupracují: