Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblaky stratosférické polární ledové
angl: ice polar stratospheric clouds  2022
podpořila:
spolupracují: