Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém pozorovací globální
podpořila:
spolupracují: