Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém telekomunikační globální
podpořila:
spolupracují: