Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ovlivňování podnebí
působení člověka na podnebí např. vysoušením krajiny, změnou vodního režimu půdy, vypouštěním exhalací aj. V tomto smyslu je ovlivňování podnebí zpravidla negativním a nechtěným důsledkem rozvoje průmyslové a zemědělské výroby. Jen v menší míře jsou prováděna cílená opatření směřující ke zlepšení podnebí, a to v měřítku mikroklimatu, popř. místního podnebí, např. výsadba větrolamů, závlahy, zvětšování vodních ploch aj. Viz též faktory klimatu antropogenní, meliorace klimatu, podnebí měst, znečišťování ovzduší.
angl: climatic control, climatic modification  0000
podpořila:
spolupracují: