Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ovzduší
v meteorologii zpravidla syn. pro atmosféru Země, používá se zejména ve vztahu k vert. rozsahu atmosféry v mezích troposféry a stratosféry.
angl: atmosphere; slov: ovzdušie; něm: Atmosphäre f; rus: атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: