Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ozáření
jedna z variant zářivého toku.
1. Množství záření určitého druhu, které dopadá za jednotku času na jednotkovou plochu a je vyjádřeno v energ. jednotkách. V meteorologii jde nejčastěji o přímé sluneční záření nebo o globální záření;
2. z hlediska humánní bioklimatologie expozice těla určitým druhům záření;
3. pojmu ozáření se někdy nevhodně používá ve smyslu záření.
angl: irradiance; slov: ožiarenie; něm: Bestrahlung f; rus: облучение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: