Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pannus
(pan) [pánus]– jeden z průvodních oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Jsou to útržky nebo roztrhané cáry oblaků, které někdy tvoří souvislou vrstvu; objevují se pod jinými oblaky, s nimiž se mohou spojit. Vyskytují se nejčastěji u druhů altostratus, nimbostratus, cumulus a cumulonimbus.
Termín je přejat z lat. pannus „kus látky, cár".
angl: pannus; slov: pannus; něm: pannus, pannus; rus: клочья  1993-a2
podpořila:
spolupracují: