Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pára nenasycená
syn. pára přehřátá – pára, jejíž tlak (hustota) je při dané teplotě nižší než v případě páry nasycené. Tuto definici lze vyslovit též inverzním způsobem: Jde o páru, jejíž teplota je vyšší než teplota nasycené páry o stejné hodnotě tlaku (hustoty). Odtud vyplývá též syn. pára přehřátá, které se běžně používá v technické praxi, v meteorologické literatuře je však jeho výskyt relativně řídký.
angl: unsaturated vapor; slov: nenasýtená para; něm: ungesättigter Dampf m  2017
podpořila:
spolupracují: