Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parantselenium
Termín se skládá z řec. παρα- [para-] „vedle, po straně“ a slova antiselenium.
angl: parantiselena; slov: parantselénium; něm: Nebengegenmond m; rus: парантиселена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: