Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

paraselenium
Termín se skládá z řec. παρα- [para-] „vedle, po straně“ a σελήνη [seléné] „Měsíc“.
angl: paraselene; slov: paraselénium; něm: Nebenmond m; fr: parasélène; rus: параселена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: