Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

parhelia Liljequistova
mimořádný halový jev, slabé, horizontálně protáhlé světelné skvrny na parhelickém kruhu ve větších úhlových vzdálenostech za paranthelii.
angl: Liljequist parhelia; slov: Liljequistovo parhélium; něm: Liljequist-Nebensonne f  2014
podpořila:
spolupracují: