Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmo teplotní
klimatické pásmo vymezené pouze na základě rozložení teploty vzduchu na Zemi, tedy bez ohledu na další klimatické prvky. Obvykle rozeznáváme horké pásmo, ohraničené izotermou prům. roč. teploty vzduchu 20 °C, dále na každé polokouli jedno mírné pásmo (po izotermu prům. teploty vzduchu v nejteplejším měsíci 10 °C), chladné pásmo (po izotermu nejteplejšího měsíce 0 °C) a pásmo trvalého mrazu. Tohoto dělení částečně využívá mj. Köppenova klasifikace klimatu.
angl: temperature zone, thermal zone; slov: teplotné pásmo; něm: Wärmezonen der Erde f/pl; rus: термические зоны Земли  1993-b3
podpořila:
spolupracují: