Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásmo slyšitelnosti
oblast, v níž je slyšitelný zvuk od vzdáleného zdroje. Viz též šíření zvuku v atmosféře.
angl: zone of audibility; slov: pásmo počuteľnosti; něm: Hörbarkeitszone f; rus: зона слышимости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: