Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás Venušin
zpravidla slabě narůžovělý pás, jenž krátce po západu nebo před východem Slunce odděluje soumrakový oblouk od části oblohy osvětlované rozptýleným slunečním světlem. Vzniká působením zpětného rozptylu slunečních paprsků na molekulách plynných složek vzduchu. Bývá pozorován při jasné obloze v dostatečně čistém vzduchu.
angl: belt of Venus; slov: Venušin pás; něm: Venusgürtel m  2014
podpořila:
spolupracují: