Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pás vysokého tlaku vzduchu subtropický
pás vyššího tlaku vzduchu, vyjádřený na klimatologických mapách, který se táhne kolem Země na obou polokoulích mezi 20 a 40° z. š. a v němž se vyskytují jednotlivé subtropické anticyklony. Zatímco na již. polokouli je zřetelný po celý rok, na severní polokouli jej v letním období přerušují oblasti nižšího tlaku nad kontinenty. Viz též šířky koňské.
angl: subtropical high pressure belt; slov: subtropický pás vysokého tlaku vzduchu; něm: Rossbreiten f/pl, subtropischer Hochdruckgürtel m; rus: субтропический пояс высокого давления  1993-a3
podpořila:
spolupracují: