Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bioklimatologie
Termín se skládá z řec. βίος [bios] „život“ a slova meteorologie. Srov. též biosféra.
angl: bioclimatology; slov: bioklimatológia; něm: Bioklimatologie f; fr: bioclimatologie f; rus: биоклиматология  1993-a1
podpořila:
spolupracují: