Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plankton atmosférický
aeroplankton – mikroorganismy a jejich části udržující se poměrně dlouho ve vzduchu a tvořící součást atmosférického aerosolu. Hlavními složkami atmosférického planktonu jsou pylová zrna, viry, bakterie, řasy, plísně, spory, výtrusy, mikroskopičtí živočichové apod. Koncentrace a složení atmosférického planktonu se mění s denní i roč. dobou, s charakterem krajiny a značně závisí na počasí.
angl: aeroplancton; slov: atmosférický planktón; něm: Luftplankton n, Aeroplankton n; rus: воздушный планктон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: