Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pleión
Termín je přejat z řec. πλείων [pleión] „větší“.
angl: pleion; slov: pleión; něm: Pleion m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: