Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha frontální
geometrické zjednodušení vrstvy tvořící rozhraní mezi dvěma vzduchovými hmotamitroposféře, někdy také mezi různými částmi téže nestejnorodé vzduchové hmoty. Průsečnici frontální plochy se zemským povrchem nebo jinou plochou nazýváme frontální čárou nebo zkráceně frontou. Viz též fronta atmosférická.
angl: frontal surface; slov: frontálna plocha; něm: Frontalfläche f; rus: фронтальная поверхность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: