Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha izotermická
syn. hladina izotermická – v meteorologii plocha konstantní teploty vzduchu. Viz též izoterma.
angl: isothermal surface; slov: izotermická plocha; něm: isotherme Fläche f; rus: изотермическая поверхность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: