Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plocha rozptylu meteorologického cíle efektivní
při průchodu elmag. záření oblačností nebo atm. srážkami je část energie rozptylována všemi směry, tedy i zpět k anténě meteorologického radiolokátoru. Intenzitu záření rozptýleného proti původnímu směru šíření hodnotíme tzv. efektivní plochou rozptylu. Je to hypotetická plocha, kolmá k dopadajícímu paprsku, rovnoměrně rozptylující všechnu dopadající energii, která by vytvořila v místě příjmu stejnou hustotu záření jako skutečný cíl. Vyjadřuje se v m2 nebo cm2 a charakterizuje pouze odrazové vlastnosti cíle. Viz též odrazivost meteorologického cíle radiolokační, rozptyl elektromagnetického vlnění v atmosféře.
angl: effective backscattering cross section of weather target; slov: efektívna plocha rozptylu meteorologického cieľa; něm: effektiver Rückstreuquerschnitt des meteorologischen Ziels f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: