Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plyny radiačně aktivní
plynné složky atmosféry Země, které ovlivňují její radiační bilanci prostřednictvím selektivní absorpce záření. Hlavní část radiačně aktivních plynů tvoří skleníkové plyny.
angl: radiatively active gases; slov: radiačno aktívné plyny; něm: strahlungsaktive Gase n/pl  2015
podpořila:
spolupracují: