Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počasí extrémní
obecné označení pro počasí projevující se povětrnostními extrémy. Oproti nebezpečnému počasí ho lze chápat jako výraznější.
angl: extreme weather; slov: extrémne počasie; něm: Extremwetter n  2016
podpořila:
spolupracují: