Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bioklimatologie urbanistická
slov: urbanistická bioklimatológia; fr: bioclimatologie urbaine f; rus: биоклиматология городов  1993-a0
podpořila:
spolupracují: