Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počasí kosmické
fyzikální a fenomenologický stav meziplanetárního prostoru. Výzkum kosmického počasí usiluje pomocí pozorování, monitorování, analýz a modelování o pochopení a předpovídání stavu Slunce, meziplanetárního prostoru a vnějších obalů planet i náhlých změn tohoto stavu, vyvolaných sluneční činností a dalšími zdroji, i o předpovědi možných dopadů na biologické a technologické systémy.
angl: space weather; slov: kozmické počasie; něm: Weltraumwetter n  2014
podpořila:
spolupracují: