Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počasí nebezpečné
obecné označení pro počasí vyznačující se nebezpečnými meteorologickými jevy. Anglický ekvivalent se kromě uvedeného významu používá i v užším smyslu ve vztahu ke konvektivním bouřím. Viz též bouře, počasí extrémní.
angl: severe weather; slov: nebezpečné počasie; rus: суровая погода  2016
podpořila:
spolupracují: