Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bioklimatologie zvířat
slov: bioklimatológia zvierat; fr: bioclimatologie animale f  1993-a0
podpořila:
spolupracují: