Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počítač iontů
přístroj k určování počtu iontů v definovaném objemu (vzorku) vzduchu. Měření se provádí nejčastěji sledováním změn kapacity deskového kondenzátoru. V meteorologii má význam při určování vodivosti vzduchu souvisící s el. jevy v atmosféře. V poslední době se údaje o atmosférické ionizaci uplatňují v biometeorologii a stávají se jedním ze sledovaných prvků životního prostředí. V. t. ionty atmosférické.
angl: ions counter  0000
podpořila:
spolupracují: