Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

počítač blesků
označení pro historické zařízení, které zaznamenává jednotlivé blesky v blízkém okolí. Tento přístroj byl užíván i na met. stanicích v ČR. V cizí odb. literatuře byl označován jako ceraunometr.
 
angl: lightning flash counter; slov: počítač výbojov blesku; něm: Blitzzähler m; rus: счетчик молний, счетчик разрядов  1993-b3
podpořila:
spolupracují: