Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

biometeorologie
obor meteorologie studující vlivy počasí nebo vlivy jednotlivých meteorologických prvků na živé organizmy. V Česku je biometeorologie většinou považována za součást bioklimatologie v širším smyslu. Viz též meteorologie lékařská, předpověď biometeorologická.
angl: biometeorology; slov: biometeorológia; něm: Biometeorologie f; fr: biométéorologie f; rus: биометеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: