Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

blesk čárový
blesk, jehož viditelná část kanálu blesku není rozvětvena. Tento charakter mají častěji blesky mezi oblakem a zemí než blesky mezi oblaky. Kladné blesky mezi oblakem a zemí se převážně nevětví. Viz též blesk rozvětvený.
angl: streak lightning; slov: čiarový blesk; něm: Linienblitz m; fr: éclair rectiligne m; rus: линейная молния  1993-a3
podpořila:
spolupracují: