Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pohyb vzduchu vertikální
pohyb vzduchu s nenulovou vertikální složkou. Podle jejího směru rozlišujeme výstupné a sestupné pohyby vzduchu, podle mechanizmu vzniku pak především konvekci a vynucené vertikální pohyby vzduchu. K vertikálním pohybům vzduchu dále dochází i při vlnovém proudění, vírovém proudění a vlivem turbulence.
angl: vertical movement of air; slov: vertikálny pohyb vzduchu; něm: Vertikalbewegung der Luft f; rus: вертикальное движение воздуха  1993-b3
podpořila:
spolupracují: