Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pokrytí oblohy
viz oblačnost.
angl: cloud amount, cloud cover; slov: pokrytie oblohy; něm: Wolkenbedeckung f; rus: облачный покров  1993-a1
podpořila:
spolupracují: