Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pokrývka sněhová nesouvislá
sněhová pokrývka, která pokrývá méně než polovinu plochy reprezentativního okolí stanice. Výška nesouvislé sněhové pokrývky se neměří.
angl: snow cover not continuous; slov: nesúvislá snehová pokrývka; něm: durchbrochene Schneedecke f  2014
podpořila:
spolupracují: