Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole elektrické v atmosféře
silové pole podmíněné el. napětím mezi zemským povrchem a atmosférou. Vyznačuje se přibližně vert. orientací siločar a za podmínek odpovídajících elektřině klidného ovzduší intenzitou u zemského povrchu 130 140 V.m–1. Za těchto podmínek je el. náboj zemského povrchu záporný, kladný náboj je rozestřen v atmosféře. Pod základnami mohutných oblaků, zejména oblaků druhu cumulonimbus, u nichž  musíme počítat s působením oblačné, potažmo bouřkové elektřiny, bývá intenzita el. pole zesíiena až o dva řády a má opačný směr, neboť v dolní části těchto oblaků bývá koncentrován rel. velký záporný náboj.
angl: electric field of atmosphere; slov: elektrické pole v atmosfére; něm: elektrisches Feld in der Atmosphäre n; rus: электрическое поле атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: