Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole srážek
1. plošné rozložení množství atm. srážek spadlých za určité období v dané oblasti zemského povrchu; graficky je vyjadřujeme pomocí izohyet;
2. prostorové rozložení srážkových částic, zjišťované meteorologickým radarem.
angl: precipitation field; slov: pole zrážok; něm: Niederschlagsfeld n; rus: поле осадков  1993-a1
podpořila:
spolupracují: