Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole termobarické
kombinované teplotní a tlakové pole čili současné prostorové rozložení teploty a tlaku vzduchu, v praxi sledované především na výškových synoptickách mapách. V synop. službě má význam především mapa absolutní topografie 700 hPa a mapa relativní topografie izobarických hladin 500 a 1 000 hPa, která se používá jako zákl. pomůcka při advekčně dynamických rozborech a prognózách. Viz též mapa termobarického pole, teorie cyklogeneze advekčně dynamická.
angl: thermobaric field; slov: termobarické pole; něm: thermobarisches Feld n; rus: термобарическое поле  1993-a3
podpořila:
spolupracují: