Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

blesk rozvětvený
blesk, jehož viditelná část se větví v souvislosti s větvením vůdčího výboje. K rozvětvení velmi často dochází v případě blesků mezi oblaky. Pokud je rozvětvený blesk mezi oblakem a zemí, končí boční větve ve většině případů v atmosféře, přičemž od hlavního kanálu blesku ke koncům větví jejich intenzita slábne. V méně než 5 % případů dosáhne země i některá z bočních větví rozvětveného blesku, přičemž intenzita boční větve může být slabší nebo stejně silná jako hlavní větev. Viz též blesk čárový.
angl: forked lightning; slov: rozvetvený blesk; fr: éclair ramifié m; rus: разветвленная молния  1993-a3
podpořila:
spolupracují: