Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pole vlhkosti
skalární spojité pole některé z charakteristik vlhkosti vzduchu. V met. praxi se spíše setkáváme s dvojrozměrnými poli vlhkosti, např. v izobarických nebo i jiných hladinách atmosféry, v úrovni zemského povrchu (přízemní pole vlhkosti), popř. ve zvolených vertikálních řezech atmosférou. Dvojrozměrná pole vlhkosti lze popsat pomocí izogram nebo izolinií ostatních charakteristik vlhkosti.
angl: humidity field, moisture field; slov: pole vlhkosti; něm: Feuchtefeld n; rus: поле влажности  1993-a3
podpořila:
spolupracují: