Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pololetí teplé
na sev. polokouli období od 1. dubna do 30. září, někdy nevhodně označované jako letní pololetí nebo vegetační období.
angl: warm half-year; slov: teplý polrok; něm: warmes Halbjahr n; rus: теплое полугодие  1993-a3
podpořila:
spolupracují: